مخالفان قذافی تهاجم جدیدی را در غرب لیبی آغاز کردند

در لیبی مخالفان مسلح معمر قذافی، رهبر لیبی، تهاجم جدیدی را در غرب کشور آغاز کرده اند.

براساس گزارش های دریافتی، پس از درگیری های شدید، مخالفان موفق شدند شهر بیرغانم در هشتاد کیلومتری طرابلس، پایتخت را تصرف کنند.

بیرغانم نزدیکترین محل به پایتخت لیبی است که مخالفان موفق به تصرف آن می‌شوند.

هر چند هنوز مشخص نیست که آیا مخالفان می توانند کنترل این شهر را حفظ کنند یا نه.

مخالفان همچنین گفته اند که قصد دارند تا به سوی شهر زاویه پیشروی کنند.این شهر در ابتدای درگیری ها برای مدتی در دست مخالفان بود اما بعدا نیروهای دولتی توانستند این شهر را از کنترل مخالفان خارج کنند.