'یارانه پر درآمدها حذف نمی شود'

سخنگوی اقتصادی دولت گفته است فعلا برنامه ای برای حذف یارانه اقشار پردرآمد نداریم و ستاد هدفمندی یارانه ها تصمیم خاصی در این باره نگرفته است.

سید شمس الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با اعلام این خبر تاکید کرد که اختصاص یارانه ها باید متناسب با وضعیت درآمد افراد باشد.

براساس این گزارش، قرار است یارانه نقدی مرحله ششم به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

این مبلغ نسبت به رقم یارانه ۵ مرحله قبلی تغییری نکرده است .

براساس اطلاعات ارائه شده، در حال حاضر متقاضیان یارانه نقدی به بیش از ۷۴ میلیون نفر رسیده است و در حال حاضر بیشتر از ۷۲ میلیون نفر یارانه نقدی می گیرند.