شورای همکاری خلیج فارس: سوریه به خشونت‌ها پایان دهد

شورای همکاری خلیج فارس از سوریه خواست تا به برخورد خشونت آمیز علیه معترضان پایان داده و در صدد انجام اصلاحات جدی در کشور باشد.

مقامات آمریکا، فرانسه و آلمان هم ضمن محکوم کردن اقدامات بشاراسد، رئیس جمهوری سوریه، از او خواستند تا به خشونت علیه غیرنظامیان پایان دهد.

در سوریه، فعالان این کشور، از کشته شدن دست کم بیست و دو نفر در جریان اعتراضات ضد دولتی در روز گذشته توسط نیروهای امنیتی خبر داده اند.