'حذف برخی رشته های علوم انسانی کاملا طبیعی است'

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید تصمیم گیری در مورد نپذیرفتن دانشجو در رشته هایی ویژه در بعضی از دانشگاهها، در راستای سیاست های بازنگری رشته های علوم انسانی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، عبدالله شفیع آبادی، معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر این که عدم پذیرش دانشجو در بعضی رشته ها یک موضوع طبیعی در هر دانشگاهی است گفت:" تصمیم گیری درمورد پذیرش دانشجو هر ساله با توجه به امکانات، برنامه ریزی های دانشگاه و نیاز جامعه در مورد پذیرش رشته ها صورت می گیرد".

اظهارات آقای شفیع آبادی در واکنش به خبر روزنامه اعتماد صورت می گیرد که امروز شنبه، پانزدهم مردادماه در مطلبی از حذف ۱۳ رشته کارشناسی علوم انسانی از جمله روزنامه نگاری، فلسفه و روانشناسی از فهرست رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال ۹۰ دانشگاه علامه طباطبایی خبر داده است.

آقای شفیع آبادی همچنین افزود که این تصمیم گیری در راستای سیاست های بازنگری رشته های علوم انسانی و اولویت های کشور صورت گرفته است.