محکومیت سرباز آمریکایی به دلیل قتل زندانی افغان

یک سرباز ارتش آمریکا به جرم مشارکت در قتل یک شهروند غیرمسلح افغان که در بازداشت آمریکایی ها بود، به تحمل سه سال حبس محکوم شد.

آدام ویندفیلد به "قتل ناخواسته" که سال گذشته اتفاق افتاد اعتراف کرده بود.

سایر اتهامات علیه او پس از آن کنار گذاشته شد که او حاضر شد علیه چهار همکارش که به قتل غیرنظامیان افغان برای تفریح متهم هستند، شهادت بدهد.

این چهار نفر متهم هستند که غیرنظامیان افغان را می کشتند و سپس طوری صحنه سازی می کردند که گویی آنها ابتدا به سربازان حمله کرده اند.