شاعر نامی سوری: بشار اسد کناره‌گیری کند

علی احمد سعيد إسبر معروف به آدونیس، شاعر برجسته سوری، استعفای بشار اسد، رئیس جمهوری کشور را خواستار شده است.

او در گفت‌وگویی با روزنامه کویتی "الرأی" گفت: "بشار اسد حتما باید کاری کند. کمترین کاری که اسد می‌تواند انجام دهد این است که از مقام خود کناره‌گیری کند."

وی افزود: "اگر من جای او بودم حتما استعفا می‌دادم."

این شاعر ۸۱ ساله، نزدیکان بشار اسد را متهم کرد که در کشتن مردم بی‌گناه هیچ ترسی ندارند.

این در حالیست که دولت سوریه خشونت های جاری در این کشور را به گروه های تبهکار و مسلح نسبت می دهد و می گوید شمار زیادی از نیروهای امنیتی نیز کشته شده اند.