دو خودروی پلیس در تاتنهام به آتش کشیده شد

معترضان در تاتنهام در شمال لندن در واکنش به کشته شدن یک مرد جوان در اوائل هفته به پلیس حمله کردند.

این مرد جوان چند روز پیش در عملیات پلیس کشته شد.

جمعیت معترض در برابر مرکز پلیس در تاتنهام جمع شد. این افراد در ابتدا دو خودرو پلیس و یک اتوبوس را به آتش کشیدند و سپس با سنگ و بطری به پلیس حمله کردند.

به برخی مغازه ها آسیب رسیده و گروهی، نیز برخی مغازه ها را غارت کردند.

ناآرامی‌ها در این منطقه برای ساعاتی ادامه داشت و یک افسر پلیس و چند نفر از تظاهرکنندگان به بیمارستان منتقل شدند.