'تحقیق در مورد مرگ هشت غیر نظامی در افغانستان'

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دستور داد تا درخصوص مرگ هشت غیر نظامی در حمله هوایی ناتو تحقیق شود.

نیروهای افغان و بین المللی می‌گویند که آنها روز جمعه در ولایت هلمند مورد حمله قرار گرفتند.

گلاب منگل والی هلمند گفته که غیر نظامیان از بستگان پیکارجویان بودند.

مسئله افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان بسیار حساس شده است.

بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر در نیمه اول امسال کشته شده‌اند.