'ساکنان برج های بلند باید دیرتر افطار کنند'

یک روحانی بلندپایه در دوبی اعلام کرده است افرادی که در برج های بلند زندگی می کنند باید نسبت به افرادی که در طبقات پائین تر هستند زمان بیشتری روزه خود را نگاه دارند.

مسلمانان در ماه رمضان در زمان غروب خورشید افطار می کنند، اما بر اساس اعلام این روحانی کسانی که در طبقه ۱۸ زندگی می کنند به دلیل اینکه خورشید را مدت طولانی تری می بینند باید دو دقیقه دیرتر از کسانی که در طبقات پائین تر زندگی می کنند، افطار کنند.

همچنین افرادی که در طبقات بالاتر هستند باید سه دقیقه بیشتر روزه خود را نگاه دارند.

در خصوص سفر مسلمانان در ایام ماه رمضان نیز نظرات مشابهی توسط روحانیون مطرح شده است.

همچنین براساس سنت افرادی که در کوه‌ها زندگی می کنند، مدت زمان بیشتری در روز را روزه می گیرند.