رئیس جمهوری یمن از بیمارستان مرخص شد

مقامات سعودی می گویند علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن بعد از دوماه بیمارستان را ترک کرد.

آقای صالح پیشتر در اثر حمله ای به محل اقامتش در صنعا زخمی شده بود.

براساس گزارش‌ها حال عمومی آقای صالح مناسب است اما قرار است برای ادامه درمان در عربستان سعودی بماند.

در پی حمله به رئیس جمهوری یمن او دچار سوختگی و جراحت‌های متعدد شده بود.

یمن ماهها است که درگیر ناآرامی‌های قبیله ای و اعتراض‌های مردمی علیه دولت این کشور و شورش اسلامگرایان است.