گروگان های بنگلادشی طالبان آزاد شدند

گروهی از گارگران بنگلادشی که در افغانستان به وسیله طالبان به گروگان گرفته شده بودند، آزاد شده اند.

این گروه پنج نفری هفت ماه پیش به گروگان گرفته شده بود.

این افراد برای یک شرکت راه سازی کره جنوبی کار می کردند که در حال احداث یک جاده در شمال مزارشریف بود که دسامبر گذشته به گروگان گرفته شدند.

در حمله طالبان به این کارگران، یک نفر کشته شد. مهاجمان دو نفر از کارگران را همان زمان آزاد کردند.

محمد امین الاسلام، یکی از کارگران آزاد شده به بی بی سی گفت گروگان ها تمام مدت در یک غار به زنجیر بسته شده بودند، خوراک کمی داشتند و آب آشامیدنی آنها به کرم آلوده بوده است.

جزئیات آزادی این افراد گزارش نشده است.