تصمیم بانک مرکزی اروپا برای کمک به منطقه یورو

بانک مرکزی اروپا موافقت خود را با خریداری اوراق قرضه منطقه یورو اعلام کرده است.

این تصمیم در پی برگزاری گفت و گوهای اضطراری برای بررسی بحران بدهی ملی کشورهای عضو منطقه یورو اعلام شد.

بانک مرکزی اروپا نام کشورهایی که قصد خریداری اوراق قرضه آنها را دارد، اعلام نکرده است.

تحلیلگران پیشبینی می کنند این اوراق به ایتالیا و اسپانیا تعلق داشته باشد.

بحران مالی در کشورهای عضو منطقه یورو و نگرانی از کسری بودجه آمریکا باعث شد بازارهای مالی در جهان در هفته گذشته روند نزولی داشته باشند.

این در حالی است که در ابتدای معاملات روز دوشنبه در بازارهای آسیایی، شاخص های اصلی به روند نزولی خود ادامه دادند.