رفسنجانی 'خبرسازی برای جبران اعتماد مردم' را محکوم کرد

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهوری اسبق ایران، در یادداشتی به مناسب ۱۷ مرداد - روز خبرنگار در ایران - از گسترش پدیده "خبرسازی به جای خبرنگاری" در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است: "آنانکه برای جبران اعتماد مردم به دروغ و خبرسازی روی آورده اند، باید بدانند علت رویگردانی مردم، همین روحیه دروغ و شایعه بوده است."

آقای رفسنجانی در این مطلب که در سایت او منتشر شده، "بوق های استعماری و استبدادی" را به خبرسازی متهم کرده و گفته است: "در دنیای فراصنعتی امروز، که همه ابزار اطلاع رسانی با پیشرفته ترین تکنولوژی ساخته شده اند، نمی توان خبری را کتمان و یا سانسور کرد."

وی هشدار داده است که "هر چه دایره خبرسازی و کتمان حقایق گسترده تر باشد، به همان اندازه محدوده اعتماد مردم به مسئولان و رسانه های داخلی کم و توجه آنان به رسانه های خارجی زیاد می شود و نباید بگذاریم خبرهای مربوط به کشور ایران را دیگران به اطلاع مردم ما برسانند."