'دولت موظف به قطع یارانه خانواده‎های پر‌درآمد شده است'

کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: "براساس ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف به قطع یارانه‌های خانواده‌های پر درآمد شده است."

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته وی در ماده ۱۰ پیش‌بینی شده دولت با تشکیل کمیسیونی ویژه با کمک دستگاه‌های مختلف و با در نظر گرفتن شرایط زندگی، محل زندگی و بسیاری از شرایط دیگر نسبت به شناسایی خانواده‌های پر‌درآمد اقدام کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: "برای اختصاص یافتن یارانه بیشتر به خانوارهای کم‌ درآمد قانون هیچ نقصی ندارد و اجرای آن است که باید به‌درستی انجام گیرد."