نخستین نخست وزیر زن تایلند منصوب شد

یینگ لاک شیناوات به عنوان نخستین نخست وزیر زن تایلند منصوب شد.

پادشاه این کشور انتصاب خانم شیناوات به این سمت را پنج سال بعد از اینکه ارتش تایلند برادر خانم شیناوات را از این سمت برکنار کرد، تائید کرده است.

خانم شیناوارت رهبری ائتلاف شش حزب را بر عهده دارد و در انتخابات ماه گذشته حزب او توانست پیروزی قانع کننده‌ای را ثبت کند.

در همین حال نخست وزیر جدید تایلند این مسئله را که برادرش که در تبعید خودخواسته به سر می برد، کنترل سیاست های حزب را بر عهده دارد تکذیب کرده است.