ادامه ناآرامی ها در لندن

در پی ادامه خشونت و ناآرامی در خیابان های لندن برای سومین شب متوالی، پلیس ضدشورش در خیابان های مناطق جنوب و شرق پایتخت بریتانیا مستقر شده است.

گزارش ها بیانگر به آتش کشیده شدن خودروهای شخصی در محله لوییشام در جنوب لندن و به آتش کشیده شدن یک اتوبوس و یک فروشگاه در محله پکام در نزدیکی آن است.

یک فروشگاه بزرگ لوازم خانگی هم در محله کرویدون در آتش سوخته است.

در محله هکنی در شرق لندن هم در پی حمله آشوبگران به خودروی پلیس و شکستن شیشه های آن، یکی از خیابان ها بسته شده است.