احمدی نژاد خواستار 'تکمیل' ملی شدن صنعت نفت ایران شد

روز سه شنبه، ۱۸ مرداد (۹ اوت)، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در سخنانی گفت که با وجود گذشت شصت سال از ملی شدن صنعت نفت در ایران، هنوز هم بخش عمده ای از درآمد نفتی کشور به جیب بیگانگان می رود و افزود: ماموریت امروز ما، تکمیل حلقه های ملی شدن صنعت نفت است.

آقای احمدی نژاد که در مراسم معرفی وزیر جدید نفت سخن می گفت، اظهار داشت که سال ها پیش حرکتی برای ملی شدن صنعت نفت روی داد اما این حرکت تکمیل نشد، هر چند در مورد دلیل خودداری دولت های ایران از تکمیل این حرکت و نحوه تحقق آن را توضیح نداد.

آقای احمدی نژاد گفت که در طول شصت سال گذشته، حداکثر عایدی ایران از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود یک سوم این درآمدها بوده است و "دو سوم از آن بازهم به جیب کسانی رفت که قبلا نفت و منابع یاران را غارت می کردند."