هنرمند چینی انتقاد از مقامات کشورش را از سر گرفت

آی وی وی هنرمند و فعال سیاسی چینی چند هفته پس از آزادی‌ از بازداشتگاه، انتقادش از مقامات کمونیستی چین را در سایت اینترنتی توئیتر از سر گرفته است.

آقای آی که بیش از دو ماه در بازداشت پلیس بود، در این سایت از محدودیت‌هایی که بعد از آزادی به قید وثیقه به او تحمیل شده سخن گفته است.

این هنرمند می‌گوید یکی از دوستان او در بازداشتگاه به حال مرگ افتاده بود.

او از مردم خواسته است تا از دو فعال حقوق بشری که همچنان توسط مقامات در زندان هستند، حمایت کنند.

مقامات چینی می‌گویند آی وی وی به دلیل فرار از پرداخت مالیات بازداشت شده است، اما خانواده آقای وی معتقد است دولت چین می‌خواهد فعالیت او در اینترنت را متوقف کند.