دولت لیبی ناتو را متهم به کشتار غیر نظامیان کرد

دولت لیبی، ناتو را متهم به کشتار دهها نفر از روستائیان در غرب این کشور کرده است.

آنها می‌گویند یک روستا در جنوب شهر زیلتن اواخر روز دوشنبه بمباران شده است تا به مخالفان مسلح دولت این کشور اجازه دهد که به این منطقه وارد شوند.

ناتو تا کنون به این ادعا پاسخی نداده است.

.