یک نفر در ناآرامی‌های لندن کشته شد

مردی که در داخل ماشینش در ناآرامی‌های لندن دوشنبه شب مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، جان سپرد.

اعلام شده است که پلیس پرونده قتل را در این باره تشکیل داده است.

این نخستین مورد مرگ در ارتباط با شورش لندن، از زمان آغاز ناآرامی‌ها دراین شهر است.

در عین حال جلسه رسیدگی به پرونده کشته شدن مارک داگانف که توسط یک افسر پلیس پنج شنبه شب کشته شد، آغاز شده است.

تظاهرات پس از این واقعه بود که به ناآرامی‌های لندن منجر شد.

به دادگاه گفته شد که آقای داگانف با شکلیک گلوله به سینه‌اش کشته شده است.