تاثیر سونامی ژاپن بر قطب جنوب

تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای از آثار زلزله و سونامی ماه مارس ژاپن نشان می دهد که این وضعیت موجب کشیدگی قطب جنوب شده است.

امواج به وجود آمده با کوه‌های یخ برخورد کرده و باعث شکاف در کوههای عظیم یخ شده است.

کارشناسان ناسا که سونامی را مرتبط با به وجود آمدن کوه‌های یخی می دانند، معتقدند ارتفاع این امواج پس از طی هزاران کیلومتر در اقیانوس تنها ۳۰ سانتی‌متر بوده است.

اما همین مقدار موج برای شکستن تکه‌هایی از یخ‌ها کافی است و بزرگترین جزیره یخی این منطقه کمی بزرگتر از مساحت منتهن در نیویورک است.