خانواده سلطنتی سوئد ارتباط پدر ملکه با نازی‌ها را تکذیب کرد

خانواده سلطنتی در سوئد ارتباط پدر ملکه این کشور با حکومت نازی در دهه ۳۰ میلادی را تکذیب کرد.

در مقاله‌ای که در اوایل سال میلادی امسال منتشر شد، این ادعا مطرح شد که پدر ملکه سیلویا، کارخانه‌ای را که متعلق به یک تاجر یهودی بوده به کمک نازی‌ها از این تاجر گرفته است.

اما بر اساس گزارش مورخ سوئدی پدر ملکه سیلیویا در واقع به این تاجر کمک کرده تا از آلمان فرار کند و یک خانه در برزیل را با کارخانه در برلین مبادله کرده است.