تضمین بانکی تایلند به آلمان برای پایان مناقشه

مقامات تایلند می گویند دولت این کشور موافقت کرده تا مبلغ ۵۴ میلیون دلار تضمین بانکی به آلمان بدهد تا هواپیمای توقیف شده شاهزاده تایلند آزاد شود و این مناقشه پایان یابد.

بوئینگ ۷۳۷ تایلند ماه گذشته در فرودگاه مونیخ توقیف شد تا ۴۰ میلیون دلار پولی که شرکت آلمانی ادعا کرده است از دولت تایلند وصول شود.

ولیعهد تایلند با استفاده از دارایی شخصی‌اش پیشنهاد کرد که مناقشه‌ای را که موجب تیرگی روابط تایلند و آلمان شده است حل و فصل کند.