برتری موقت اپل بر غول نفتی جهان در بازار بورس آمریکا

هم زمان با نوسان روز سه شنبه در در بازارهای بورس آمریکا، شرکت کامپیوتری اپل موفق شد که برای چند ساعت، جای غول نفتی "اکسان موبایل" را به عنوان پرارزش ترین شرکت آمریکا و جهان بگیرد.

ارزش سهام اپل، سه شنبه در یک مقطع شش درصد افزایش پیدا کرد و ارزش این شرکت را به ۳۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رساند.

این در حالی بود که ارزش کل سهام اکسان موبایل در حدود ۳۴۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود.

اما این پیروزی اپل چندان دوام نیاورد و تولید کننده لوح کامپیوتری پرطرفدار "آی پد" بار دیگر به مقام دوم سقوط کرد.

در پی افزایش مجدد بهای سهام اکسان موبایل و در پایان معاملات روز سه شنبه، این شرکت بار دیگر با سرمایه ای در حدود ۳۴۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیو دلار، از اپل پیش افتاد.