ادامه سیر صعودی بازارهای جهانی در بورس های آسیا

با آغاز فعالیت بازارهای بورس و اوراق بهادار آسیا، شاخص های اصلی این بازارها یک روند صعودی را طی کرده اند.

ارزش شاخص نیکی ژاپن صبح چهارشنبه دست کم یک و شش - دهم درصد نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

این در حالیست که شاخص های اصلی بازارهای بورس در اروپا و آمریکا، سه شنبه با پشت سر گذاشتن روند نزولی روزهای گذشته، افزایش داشته اند.

در نیویورک شاخص داو جونز با پشت سر گذاشتن یک روز پر تلاطم، در پایان معاملات سه شنبه نزدیک به ۴ درصد افزایش داشت.