نرخ بهره بانکی در آمریکا تغییر نکرد

بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد متوسط رقم پایه بهره بانکی در این کشور تا دو سال دیگر تغییر نخواهد کرد و تا سال ۲۰۱۳ همچنان نزدیک به صفر درصد باقی خواهد ماند.

بانک مرکزی آمریکا در پایان جلسه سه شنبه خود در بیانیه ای خاطرنشان کرد که رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ کندتر از میزان پیشبینی شده بوده است.

این بانک برخلاف انتظار تحلیلگران خبری از تزریق منابع مالی جدید به بازارهای آمریکا منتشر نکرد.

عدم تصمیم گیری بانک مرکزی آمریکا درباره تزریق نقدینگی به بازارهای مالی باعث شد شاخص های عمده سهام در بورس نیویورک بخشی از ارزش افزوده خود در روز سه شنبه را از دست بدهند.

سرمایه گذاران و تحلیلگران امیدوار بودند بانک مرکزی آمریکا برای بار سوم با تزریق نقدینگی به بازار به ایجاد تحرک اقتصادی کمک کند.

شاخص های عمده سهام در آمریکا در ابتدای معاملات روز سه شنبه رشد داشتند و به افزایش ارزش سهام در بازارهای اروپایی هم کمک کردند.

پیش از انتشار بیانیه بانک مرکزی آمریکا شاخص سهام صنعتی داوجونز آمریکا ۱.۷ درصد افزایش داشت ولی پس بخش مهمی از این افزایش را پس از مشخص شدن تصمیم این بانک از دست داد.

متوسط رقم پایه بهره بانکی در آمریکا از دسامبر ۲۰۰۸ بین صفر تا ۰.۲۵ درصد بوده است.