اجازه تحصیل دانش آموزان 'غیرمجاز' افغان در ایران

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران گفته است که شیوه ثبت نام دانش آموزان افغان غیرمجاز که در طرح ساماندهی ملی اتباع خارجی شرکت کرده اند هفته آینده به وزارت آموزش و پرورش ارسال می شود.

به گزارش خبرآنلاین، این مقام استانداری تهران گفته است که در ثبت نام دانش آموزان اتباع مجاز، مشکلی وجود ندارد اما اتباع غیرمجازی که در طرح ساماندهی شرکت کرده و تعیین تکلیف شده و برگه خروج دریافت کرده اند می توانند تا زمان خروج از ایران، در نهضت سوادآموزی ثبت نام کنند.