نخستین ناو هواپیمابر چین ماموریت خود را آغاز کرد

نیروی دریایی چین اعلام داشته که نخستین ناو هواپیمابر این کشور که برای آموزش و تحقیقات به کار می رود ماموریت خود را آغاز کرده است.

این کشتی در دوره شوروی سابق خریداری و برای انجام ماموریت جدید، بازسازی شده است اما به گفته مقامات چینی، تا آمادگی برای انجام ماموریت های نظامی به چند سال بازسازی و تجهیز نیاز دارد.

انتشار این خبر می تواند باعث نگرانی دولت ژاپن شود که هفته گذشته، گفت در مورد "مقاصد نظامی" چین در دریای چین جنوبی ابهاماتی وجود دارد.