'پیکارجویان خارجی' در حمله آمریکا در شمال پاکستان کشته شدند

مقامات پاکستانی گفته اند که در عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در نزدیکی میرانشاه، شهر اصلی در منطقه وزیرستان شمالی پاکستان، دست کم بیست و یک پیکارجوی مسلح کشته شده اند که گمان می رود شماری از آنان از شهروندان خارجی بوده اند.

پیشتر گزارش شده بود که اصابت موشک های پرتاب شده توسط این هواپیماها به یک دستگاه خودرو و یک مجتمع متعلق به تندروهای اسلامگرای مسلح در نزدیکی مرز افغانستان چهار نفر را کشته است.

گفته می شود که کشته شدگان از اعضای شبکه حقانی هستند که به گفته منابع اطلاعاتی غربی، مسئول سازماندهی و اجرای چند حمله مرگبار به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان بوده اند.