صدور اولین احکام مجازات در ارتباط با ناآرامی های بریتانیا

دو فرد متهم به مشارکت در ناآرامی ها در شمال انگلستان به ۱۰ و ۱۶ هفته زندان محکوم شده اند.

پلیس منچستر این احکام را "اولین مورد از خیلی" از مجازات ها توصیف کرد. بیش از هزار مظنون در سراسر این کشور دستگیر شده اند.

بعضی از دادگاه ها حتی در ساعات شب هم مشغول به کارند تا به شمار بالای پرونده ها رسیدگی کنند.

بیشتر اتهامات به غارت مربوط می شود که بسیاری از آنها شامل سرقت است.

بعضی از متهمان بسیار کم سن و سال هستند. یک متهم ۱۱ ساله در میان آنها دیده می شود.

الیسون ساندرز دادستان ارشد لندن گفت که هدف رسیدگی به همه پرونده ها در اسرع وقت است تا مردم اعتماد خود را به سیستم در مجازات مجرمان از دست ندهند.