خطر حمله قلبی برای زنان سیگاری بالاتر است

تحقیقات تازه حاکیست که زنان سیگاری در مقایسه با مردان سیگاری با خطر بیشتری در زمینه حمله قلبی روبرو هستند.

این یافته که حاصل مطالعه ای به روی بیش از دو میلیون نفر است، حاکیست که خطر حمله قلبی در اثر استنشاق دود سیگار برای زنان ۲۵ درصد بیش از مردان است.

علل این وضع معلوم نیست اما دانشمندان در آمریکا می گویند که بدن زنان ممکن است مواد شیمیایی مضر بیشتری از سیگار را جذب کند.

آنها می گویند ممکن است به همین دلیل باشد که زنان سیگاری بیش از مردان سیگاری مبتلا به سرطان ریه می شوند.