انفجار بمب در پاکستان تلفاتی برجای گذاشته است

انفجار بمب در شهر پیشاور در پاکستان دست کم پنج نفر از جمله یک کودک را کشته و شمار نامعلومی را زخمی کرده است.

به گفته مقامات پلیس، این بمب در یک وانت حامل ماموران پلیس جاسازی شده بود و چهار تن از کشته شدگان این حادثه از ماموران پلیش پیشاور بوده اند.

پیشاور در نزدیکی مناطق فعالیت گروه های اسلامگرای تندرو در پاکستان واقع شده و بارها شاهد انفجارهایی بوده که بسیاری از آنها نیروهای امنیتی را هدف قرار داده است.