تقاضای بخشش عاملان ترور راجیو گاندی رد شد

رئیس جمهور هند، تقاضای بخشش سه فرد محکوم به اعدام را که در ترور راجیو گاندی، نخست وزیر پیشین این کشور دست داشته اند، رد کرده است.

سه محکوم به اعدام از اعضای گروه جدایی طلب ببرهای تامیل هستند. ببرهای تامیل، یک گروه نظامی جدایی‌طلب سریلانکایی است.

حکم اعدام متهم ردیف چهارم این پرونده در سال ۲۰۰۰ به حبس ابد تخفیف پیدا کرده بود.

راجیو گاندی در سال ۱۹۹۱ در زمان تبلیغات انتخاباتی در جریان بمبگذاری توسط ببرهای تامیل کشته شد.