زمان مفید کار در ایران به ۱ ساعت و ۴ دقیقه کاهش یافته است

خبرگزاری مهر در ایران خبر داده است که بر اساس آمار تازه بهره‌وری در این کشور، زمان مفید کار در این کشور به ۱ ساعت و ۴ دقیقه در روز کاهش یافته است.

این گزارش می‌گوید متوسط کار روزانه مفید در بخش خصوصی دو ساعت و شش دقیقه است.

بر اساس این گزارش پایین بودن میزان ساعات مفید کاری روزانه در ادارات دولتی و بخش خصوصی ایران، سهم کار مفید هر روز را به شدت کاهش داده به طوری که سهم زمان صرف ناهار، تلفن کردن و چای نوشیدن از انجام کار مفید بیشتر است.

آمارها نشان می‌دهد که سرانه کار مفید در ایران سالانه ۸۰۰ ساعت است.

به این ترتیب ایران در رده سوم کمترین ساعات کار مفید سالانه در جهان پس از کویت با ۶۰۰ ساعت و عربستان با ۷۲۰ ساعت کار مفید قرار دارد.