'نیروی دریایی ایران یک هزار کشتی را در آبهای آزاد اسکورت کرد'

فرمانده نیروی دریایی ایران می گوید که شناورهای این نیرو تاکنون یک هزار کشتی نفتکش و تجاری را در اقیانوس هند، خلیج عدن و دریای سرخ اسکورت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، حبیب الله سیاری با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۶ ماموریت نیروی دریایی این کشور تغییر کرده است گفت که از آن زمان تاکنون، حضور شناورهای این نیرو در آب های آزاد ، استمرار داشته است.

آقای سیاری ماموریت دو ناوگروه و یک زیردریایی ایران را که سال گذشته شمی با عبور از کانال سوئز در بندر لاذقیه سوریه پهلو گرفتند از مهمترین ماموریت های این نیرو در سالهای اخیر عنوان کرده است.

فرمانده نیروی دریایی مقابله با راهزنی دریایی را یکی دیگر از اهداف این نیرو اعلام داشته است.