مخالفان رهبر لیبی از پیشروی های نظامی تازه خبر دادند

مخالفان معمر قذافی می گویند بخش های از بندر نفتی بریقه را به تصرف خود در آورده و نیروهای آنها به سوی شهر زاویه، در غرب لیبی، پیشروی کرده اند.

مخالفان تلاش می کنند که نیروهای خود را به طرابلس، پایتخت لیبی، برسانند.

یک سخنگوی آنها گفته است که یگان های وفادار به سرهنگ قذافی همچنان بخش های غربی بریقه که تاسیسات نفتی در آن مستقر است را کنترل می کنند اما برخی محلات مسکونی به دست مخالفان افتاده است

نیروهای مخالف همچنین می گویند به روستایی در ۲۵ کیلومتری شهر زاویه رسیده اند.

این شهر کمتر از ۵۰ کیلومتر با طرابلس فاصله دارد.