رشد شاخص های عمده بورس آمریکا و اروپا

ارزش شاخص های اصلی بازارهای بورس آمریکا و اروپا در پایان معاملات روز پنجشنبه افزایش یافته است.

این در حالیست که مبادلات جهانی همچنان با نوسان قابل ملاحظه ای مواجه است و نگرانی ها درباره آینده اقتصادی منطقه یورو ادامه دارد.

با این وجود، شاخص داو جونز آمریکا حدود چهار درصد رشد داشته است.

ارزش شاخص فوتسی بریتانیا نیز بیش از سه درصد افزایش یافته است.