فروش استقراضی در بورس چهار کشور اروپایی ممنوع می شود

یک نهاد ناظر بر نظام مالی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که دولت های فرانسه، بلژیک، اسپانیا و ایتالیا تصمیم گرفته اند که رویه فروش استقراضی سهام شرکت ها و سایر اوراق بهادار را ممنوع کنند.

در فروش استقراضی، دلالان از سقوط بهای سهام سود می برند، به ویژه که فروشنده، مالک سهام یا اوراق بهادار مورد نظر نیست.

چنین ممنوعیتی در سال ۲۰۰۸ و در اوج بحران در بازارهای جهانی توسط چند کشور از جمله آمریکا به طور موقت اعمال شده بود.

دولت یونان روز دوشنبه این هفته، فروش استقراضی اوراق بهادار را ممنوع اعلام کرد.