هشدار پلیس ایران به کسانی که دوباره دیش ماهواره نصب می‌کنند

پلیس تهران عملیاتی را برای جمع آوری تجهیزات دریافت شبکه های تلویزیونی ماهواره ای در تهران شروع کرده و افرادی را که یک بار ماهواره آنها جمع آوری شده و دوباره دیش ماهواره نصب کرده بودند، به دادگاه معرفی کرده است.

این عملیات از شهرک اکباتان شروع شده که ساختمان های بلند دارد و پلیس با استفاده از عملیات "راپل" (فرود از بلندی با طناب) دیش هایی را که در طبقات مختلف روی پنجره ها و بالکن نصب شده بود، جمع آوری کرده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده که کسانی که قبلا دیش ماهواره آنها جمع آوری شده و دوباره دیش جدید نصب کرده بودند، به دادگاه معرفی شده اند.

بنابر این گزارش از فردا شنبه ۲۲ مرداد "طرح ضربتی جمع آوری دیش های ماهواره ای" در مناطق مختلف تهران شروع می شود.

طرح ممنوعیت ماهواره در سال ۱۳۷۳در مجلس ایران تصویب شد و از آن زمان پلیس برنامه های متعددی را برای جمع آوری دیش های ماهواره ای اجرا کرده است.