هواپیمای 'فوق مافوق' صوت آمریکایی ناپدید شد

یک هواپیمای "فوق مافوق صوت" آمریکایی که سرعت آن به بیست برابر سرعت صوت می رسد در دومین پرواز آزمایشی آن ناپدید شده و اثری از آن در دست نیست.

این هواپیمای بدون سرنشین توسط یک دستگاه موشک در ایالت کالیفرنیا پرتاب شده بود ولی هنگام ورود به جو در جریان بازگشت به پایگاه، ارتباط آن با برج مراقبت قطع شد.

هواپیمای موسوم فالکون اچ تی وی ۲ نمونه اولیه یک هواپیمای بمب افکن فوق مافوق صوت است که قرار است پس از تکمیل در اختیار ارتش آمریکا قرار گیرد.

سرعت صوت حدود ۱۲۳۵ کیلومتر در ساعت است.