صادرات گازوئیل ایران به افغانستان به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ضیغمی، معاون وزارت نفت، از توافق کلی ایران و افغانستان برای صدور برخی فرآورده های نفتی به افغانستان خبر داده و گفته است که این توافقنامه از جمله شامل صدور روزانه سه میلیون لیتر گازوئیل است.

وی گفته است که صدور فرآورده های نفتی به افغانستان در آینده نزدیک آغاز می شود و افزوده است که در حال حاضر، صادرات گازوئیل به آن کشور به شکل مورد به مورد انجام می گیرد.

به گفته آقای ضیغمی، توافق با افغانستان همچنین شامل صدور مقادیری بنزین اتومبیل و سوخت هواپیماست.