یکی از زخمی های ناآرامی های لندن درگذشت

مرد شصت و هشت ساله ای به نام ریچارد منینگتون باوز، که شب دوشنبه در جریان ناآرامی های اخیر لندن به شدت مضروب شده بود پس از چند روز بیهوشی در بیمارستان درگذشته است.

به گفته پلیس محله ایلینگ در غرب لندن، آقای منینگتون باوز هنگامی که در صدد خاموش کردن یک سطل زباله مشتعل بود، هدف حمله گروهی از نوجوانان قرار گرفت که ظاهرا مورد سرزنش او قرار گرفته بودند.

این حادثه توسط یک دوربین تلویزیون مدار بسته در نزدیکی محل ضبط شده و شاهدان عینی گفته اند که پلیس قاعدتا می تواند از روی این فیلم ضارب یا ضاربان را تشخیص دهد و خواستار معرفی آنان شود.