اعتراض جمعی از دانشجویان به تفکیک جنسیتی در دانشگاه آزاد

به گزارش منابع خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران، جمعی از دانشجویان دانشگاه های آزاد در ایران نسبت به آغاز "تفکیک جنسیتی" در این دانشگاه اعتراض کرده اند.

دانشجویان در این نامه از عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد به دلیل آنچه که "زمینه سازی برای تفکیک جنسیتی، تبدیل برخی از واحد های دانشگاهی به گورستان و سو استفاده ابزاری" از کشته شده های جنگ ایران و عراق خوانده، انتقاد کرده اند.

در این نامه خطاب به آقای جاسبی گفته شده است که "دانشگاه نه تنها پادگان نیست که حوزه علمیه هم نیست. حال که نتوانسته اید دختران را در پستوی خانه نهان کنید، با افکار تاریخ مصرف گذشته خود می خواهید حضور نیمی از جمعیت کشور را در دانشگاه ها محدود کنید."

به گزارش وب سایت سحام نیوز از رسانه های نزدیک به مخالفان در ایران، عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد اخیرا گفته بود که این دانشگاه "در زمینه تشکیل واحد های تک جنسیتی و تفکیک جنسیتی بدون هیاهو و برجسته سازی رسانه ای، پیشگام بوده است."

موضوع اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاههای ایران در ماههای اخیر واکنش های زیادی را در مجامع دولتی و دانشگاهی بر انگیخته است.