احضار کاردار سفارت بریتانیا به وزارت امور خارجه ایران

وزرات امور خارجه ایران با احضار جین ماریوت، کاردار سفارت بریتانیا در تهران نسبت به آنچه که برخورد خشونت بار پلیس انگلیس با معترضین" خوانده، اعتراض کرده است.

دیدار رئیس اداره اول غرب اروپای وزارت امورخارجه ایران با کاردار سفارت بریتانیا در تهران صبح روز گذشته انجام شده اما خبرگزاری های ایران امروز جمعه ۲۱ مرداد خبر آن را منتشر کرده اند.

ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی احضار خانم ماریوت را " فراخوانی" و مهر خبرگزاری نیمه دولتی این کشور آن را "دعوت" کاردار سفارت بریتانیا توصیف و از به کار بردن لفظ "احضار" خودداری کرده اند.

از زمان آغاز ناآرامی ها در چند شهر بریتانیا از جمله در لندن، مقام های ایرانی انتقاد از سیاست های بریتانیا را افزایش داده اند.

دو روز پیش محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، جوانان خشمگینی که دست به تخریب اموال عمومی و غارت فروشگاه ها در بریتانیا زده اند را "معترض" خوانده و خوستار دخالت شورای امنیت سازمان ملل در این مورد شده است.

رئیس جمهور ایران به دولت بریتانیا توصیه کرده "فریاد و صدای مطالبات مردمشان را بشنوند و به مردم کشور خود آزادی و فرصت دخالت در امور اصلی جامعه را بدهند."