انتقاد مصباح یزدی از نحوه گفتار برخی از جوانان ایران

محمد تقی مصباح یزدی، از اعضای مجلس خبرگان رهبری در ایران و از سیاستمداران نظریه پرداز نزدیک به دولت این کشور از ترویج آنچه که فرهنگ غربی میان جوانان ایرانی خوانده، انتقاد کرده است.

آقای مصباح یزدی گفته است: فرهنگی كه امروز در بین نسل جدید ریشه گرفته است گفتن لفظ دلم می‌خواهد و همچنین دوست دارم است كه این واژه‌ها در فرهنگ‌های غربی وجود دارد و آن‌ها در فیلم‌هایشان آن را به جوانان آموزش می‌دهند.

آقای مصباح یزدی این الفاظ را مربوط به دوره مدرنیته در غرب و اینک در ایران دانسته است.

او گفته است: "امروز می‌بینیم كه وقتی جوانان می‌خواهند از هم جدا شوند به جای خداحافظی جمله‌های دیگری همچون مواظب خودت باش و یا بعد می‌بینمت به كار می‌برند كه این گرایش‌ها مربوط به دوره مدرنیته است كه بشر در پی تأمین صد در صدی منافع خود است و كاری به تكلیف ندارد."

محمد تقی مصباح یزدی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس "مرکز پژوهشی امام خمینی" در آن شهر است. شماری از مقام های دولت محمود احمدی نژاد، خود را پیرو آقای مصباح یزدی می خوانند.