فیدل کاسترو ۸۵ ساله شد

کوبا روز شنبه هشتاد و پنجمین سالروز تولد فیدل کاسترو، رهبر سابق این کشور را جشن می گیرد.

از جشن های در نظر گرفته شده برای این مناسبت، برگزاری مراسم موسیقی با حضور هنرمندان ۹ کشور در استادیوم پنج هزار نفری کارل مارکس در شهر هاواناست.

معلوم نیست آیا آقای کاسترو بتواند به خاطر شرایط جسمی در این مراسم شرکت کند یا خیر.

آقای کاسترو که ۴۹ سال بر کوبا حکومت کرد، روند انتقال قدرت به برادر جوان ترش، رائول، را از سال ۲۰۰۶ آغاز کرد.

او در سال ۲۰۱۱ از آخرین سمت رسمی خود یعنی دبیرکلی حزب کمونیست استعفا داد.