جمعیت وفاق بحرین انتخابات مجلس را تحریم کرد

جمعیت وفاق، بزرگ ترین گروه شیعه بحرین گفته است که انتخابات میان‌دوره‌ای ماه آینده این کشور را تحریم می کند.

جمعیت وفاق گفته است که مجلس بحرین فاقد مشروعیت است.

انتخابات میان‌دوره‌ای در بحرین برای جایگزینی ۱۸ نماینده مجلس از جمعیت وفاق است که در ماه فوریه در اعتراض به سرکوب خشن تظاهرات ضد دولتی از سمت خود کنار گرفتند.

ماه پیش، جمعیت وفاق از مذاکرات گفت و گوی ملی که توسط پادشاه بحرین راه اندازی شده، کنار کشید و گفت مقامات بحرین در مورد اصلاحات سیاسی جدی نیستند.