وام خرید مسکن در ایران بیست میلیون تومان شد

بانک مسکن اعلام کرده که از این پس به کسانی که در این بانک سپرده گذاری کنند، وام خرید مسکن بیست میلیون تومانی پرداخت می کند.

قدرت الله شریفی مدیر عامل بانک مسکن گفته که متقاضیانی که ده میلیون تومان سپرده در این بانک داشته باشند، می توانند از این وام استفاده کنند.

بنابر گزارشها، در صورتی که متقاضیان دریافت وام در یک دوره یک ساله، ده میلیون تومان در بانک مسکن سپرده گذاری کنند، می توانند بیست میلیون تومان وام از این بانک بابت خرید مسکن با سود ۱۴ درصد بگیرند.

پیش از این، وام خرید مسکن، هیجده میلیون تومان بود و کارشناسان می گویند که افزایش دو میلیون تومانی وام خرید مسکن، کمکی به خانوارها برای خردی مسکن نخواهد کرد.

گزارشهای رسمی نشان می دهد که میانگین قیمت واحد مسکونی در بهار امسال در مناطق مختلف تهران حدود دو میلیون تومان بوده است و خانوارها با این وام فقط می توانند ده متر خانه بخرند.

کارشناسان می گویند که اگر کسی بخواهد در تهران یک واحد مسکونی ۵۰ متری خریداری کند، دستکم به ۱۰۰ میلیون تومان احتیاج دارد که وام بانک مسکن تنها یک پنجم آن است و متقاضی مسکن باید خودش ۸۰ میلیون تومان داشته باشد تا صاحب خانه شود.