هشدار ابتکار در باره 'حال زار' محیط زیست ایران

معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان حفاظت از محیط زیست ایران می‌گوید که اکنون "ردپای فقر و وضعیت بد اقتصادی" را در بسیاری از "اتفاقات و بلاهایی" که بر سر محیط زیست می‌آید، می‌توان مشاهده کرد.

خانم ابتکار به خبرگزاری ایلنا گفت که در "وضعیت بحرانی" امروز ایران، محیط زیست هم از "تخریب و نابودی" بی‌نصیب نخواهد ماند.

خانم ابتکار همچنین گفت که "رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری که به تورم هم منجر شده است، عملا وضعیت را به گونه‌ای رقم می‌زند که بحث محیط زیست در اولویت پایین‌تری قرار می‌گیرد، یعنی عملا داریم به عقب برمی‌گردیم."

به گزارش خبرگزاری ایلنا، فقر اقتصادی باعث شده که مردم برای فرار از بیکاری و بی پولی از دولتمردان بخواهند که در هر شرایطی، صنایع مخرب و جاده‌های ارتباطی را وارد منطقه زندگی آنها کنند.

به گفته خانم ابتکار وضعیت خلاء فعلی در زمینه توجه به محیط زیست، نتیجه حدود شش سال کم توجهی به موضوعی مانند محیط زیست است و "حال زار" محیط زیست ایران با خراب‌تر شدن وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد.