پیشروی مخالفان مسلح لیبی به سمت شهر زاویه

مخالفان مسلح لیبی می‌گویند که بعد از شش ساعت نبرد با نیروهای وفادار به سرهنگ معمر قذافی، به سمت شهر زاویه در سی کیلومتری طرابلس پایتخت این کشور پیشروی کرده‌اند.

مخالفان مسلح گفتند که به حدود ۲۵ کیلومتری شهر زاویه رسیده‌اند و نیروهای دولتی را به مواضع قبلی خود عقب زده‌اند.

دولت لیبی دیروز تاکید کرد که نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی به‌رغم گزارش‌هایی مبنی بر پیشرفت مخالفان مسلح، همچنان کنترل شهر نفتی بریقه را در اختیار دارند.

حدود هفت ماه از آغاز قیام مردمی در لیبی می‌گذرد اما نیروهای طرفدار سرهنگ قذافی و مخالفان مسلح او هنوز در گیر نبردند.

عملیات ناتو برای اعمال منطقه پرواز ممنوع مورد حمایت سازمان ملل در لیبی، نیز همچنان در جریان است.